Vuelta in 2020 mogelijk in Breda en West-Brabant

De kans dat de start van de Vuelta a España in 2020 in Nederland (Brabant/Utrecht) gaat plaatsvinden is haalbaar en reëel. In het concept-programma is een volledige etappe gepland in West-Brabant met Breda als start- en finishplaats. Dat concluderen gemeente Breda, de provincies Noord-Brabant en Utrecht en de gemeente Utrecht na een haalbaarheidsonderzoek dat de afgelopen maanden is verricht.

Recent heeft ook de gemeente ’s-Hertogenbosch zich aangesloten bij deze partijen. In de conceptplannen zouden de ploegenpresentatie en de eerste drie etappes in Nederland plaatsvinden. Wethouder Paul de Beer van Sport: “Breda heeft de ambitie uitgesproken om grote topsportevenementen naar Breda en de regio te halen. De Vuelta is een enorme impuls voor de wielersport in West-Babant. Het stimuleert en inspireert jong en oud om ook te gaan sporten en bewegen. Het heeft een enorme economische en toeristische spin-off voor stad en regio. Bovendien brengt het mensen in buurten en wijken samen die rond de doorkomst van de Vuelta een mooi feest kunnen bouwen”.

Via sportieve en culturele side-events en een kennisprogramma (scholenprogramma, masterclasses, seminars en gastcolleges) wordt het evenement verbreed. Vanuit Breda en Brabant zijn specifiek de Spaanse Historie, in combinatie met de Zuiderwaterlinie, fietsen in relatie tot gezond stedelijk leven, sporten/fietsen voor mensen met een beperking, de Brabantse Wielercultuur en duurzame mobiliteit thema’s voor de diverse activiteiten. West-Brabant kent een sterk wieler-DNA en heeft vorige maand het wielerplan gepresenteerd op www.wielrennenwestbrabant.nl. De Vuelta is een evenement met een groot internationaal bereik. Zo wordt het evenement in 190 landen uitgezonden. (Inter)nationale exposure rond het evenement is daarmee vanzelfsprekend. Om de Vuelta daadwerkelijk naar Nederland en Breda te halen, zijn zowel publieke als private gelden nodig.

De totale begroting wordt geraamd op € 14,9 miljoen euro. Voor de gemeente en provincie Utrecht is de gezamenlijke bijdrage 4,2 miljoen euro en voor de Brabantse partners (de provincie, Breda en ‘sHertogenbosch) is de bijdrage 2,2 miljoen euro. De colleges van de overheden hebben inmiddels allemaal besloten om middelen voor de Vuelta te reserveren. Het college van Breda wil € 0,95 miljoen reserveren voor een bijdrage om een etappe van de Vuelta in Breda en de regio West-Brabant mogelijk te maken en bespreekt dit met de gemeenteraad. Het college gaat samen met de andere publieke partners de private financiering aanjagen. Binnen Brabant neemt Brabantsport daar een centrale rol in. Als het bedrijfsleven dit evenement ziet zitten en laat zien te willen bijdragen, dan maken de partners de voorgenomen kandidaatstelling naar verwachting in juli van dit jaar definitief.