Brabant en Utrecht willen Vuelta-start 2020 binnenhalen

Als het aan de provincies Utrecht en Brabant ligt, gaat de Ronde van Spanje in 2020 van start in Nederland. De start zou plaatsvinden in Utrecht, waarna twee etappes van de Spaanse wielerronde door Brabant zouden moeten voeren. Daarbij worden Breda en 's-Hertogenbosch als mogelijke start- of finishplaats genoemd.

 

 

De provincie Brabant is alvast bereid om bijna 1 miljoen euro uit te trekken voor de Vuelta-start. Er is via enquêtes ook al gepeild wat het draagvlak is onder inwoners van de gemeenten Utrecht en Breda en de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Het draagvlak in deze twee gemeentes en twee provincies komt redelijk met elkaar overeen, waarbij tussen 48% en 61% van de respondenten (sterk) voorstander is van de Vuelta in Utrecht en Noord-Brabant. Een behoorlijk deel van de respondenten heeft daarnaast (nog) geen mening (22% tot 38% in de verschillende gemeenten en provincies). Het merendeel van de respondenten geeft aan dat er, als het evenement georganiseerd wordt, zogenaamde side events georganiseerd moeten worden (sportief, cultureel) en dat er aandacht moet zijn voor de bereikbaarheid van de stad en regio’s. 

Vanuit maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven is er een groot animo voor het evenement. Dit komt mede door de ervaringen met de Tour de France in 2015. In Breda is een ontwikkeling op gang met maatschappelijke partijen en bedrijfsleven om dit soort evenementen (en specifiek de Vuelta) te ondersteunen. (Foto: Peter van Rooij)