KNWU komt met leidraad voor organisatoren in Coronatijd

12 januari 2021

Nadat als gevolg van het coronavirus een groot deel van de wielerwedstrijden in 2020 niet verreden kon worden, moet er volgens wielerbond KNWU rekening mee worden gehouden dat de pandemie ook dit jaar nog gevolgen gaat hebben voor de wedstrijdkalender.

De afgelopen periode is er daarom een document opgesteld onder de naam Richtlijnen Organisatoren Wielerwedstrijden. In dit document wordt een leidraad gegeven voor het organiseren van wedstrijden bij verschillende scenario’s. Want 2020 leerde ook dat wedstrijden onder bepaalde omstandigheden wel degelijk door kunnen gaan.

Op dit moment werken de KNWU samen met NOC*NSF aan een ‘routekaart wielerwedstrijden op de weg’ als toetsingskader voor alle vergunningverleners. Met deze landelijk goedgekeurde routekaart is het voor veiligheidsregio’s, gemeenten, overige vergunningverleners en organisatoren duidelijk in elke door de overheid bepaalde fase, welke vormen van wielerwedstrijden en met welke maatregelen mogelijk zijn. Dit proces neemt nog enige tijd in beslag. Met de richtlijnen die vandaag bekend geworden zijn, kunnen organisatoren toch tijdig starten met de voorbereidingen op de evenementen en zich voorbereiden op het treffen van de juiste maatregelen.

“Vorig jaar werden we halverwege maart verrast door een lockdown. De daarbij horende maatregelen maakten het aanvankelijk onmogelijk om te koersen” zegt Henk van Beusekom, die bij de KNWU verantwoordelijk is voor wedstrijdsport. “In de zomer mocht er weer gekoerst worden, maar in de praktijk bleek dat niet altijd eenvoudig te realiseren omdat gemeenten en andere vergunningsverleners worstelden met de voorwaarden waaronder dat kon en mocht. Het NK op de VAM-berg was een test, waarmee we konden laten zien dat het mogelijk was coronaproof te organiseren. Dit evenement bood houvast voor de organisatoren die in september en oktober een evenement op de kalender hadden staan. We hebben toen ook weer wedstrijden verreden zien worden. Het is ons doel om vanuit die ervaring een kader te scheppen, waarmee organisatoren aan de slag kunnen in 2021 en houvast te geven, ook voor de overheden die de evenementen moeten beoordelen. Zodat – waar en wanneer dat mogelijk is – er zo veel mogelijk gekoerst kan worden in 2021.”

Opsteller van het document is Thijs Rondhuis, die met zijn bedrijf Courage Events tekende voor de organisatie van het NK op de VAM-berg en op die locatie ook in 2021 een nationale titelstrijd organiseert. Maar hij zag ook wedstrijden als de Boels Ladies Tour, de Healthy Ageing Tour en Olympia’s Tour geschrapt worden omdat de vergunningen niet verleend werden. “Vanuit de ervaring van het NK weten we dat het mogelijk is om te organiseren, maar wel in nauwe samenspraak met instanties als de veiligheidsregio, de provincie en de betrokken gemeente(n). Er is bij alle partijen behoefte aan een set met duidelijke richtlijnen en die gaan we met de routekaart op korte termijn geven. Maar omdat de eerste wedstrijden al in maart verreden worden en ook veel andere voorjaarswedstrijden het vergunningentraject binnenkort moeten doorlopen, communiceren we nu alvast deze richtlijnen. Zodat alle betrokken partijen snel en overzichtelijk kunnen zien wat te doen valt bij een bepaald scenario. De te treffen maatregelen worden strikter naarmate de gezondheidssituatie daarom vraagt en we moeten ons ook realiseren dat er bij een lockdown als de huidige simpelweg heel weinig* ruimte is om te organiseren. Maar bij andere scenario’s zijn er kansen en het is aan de organisatoren om te bepalen of men deze grijpen kan en wil.”

Het document speelt ook in op andere mogelijkheden om te organiseren op clubparcoursen of een goed af te sluiten omloop of om uitdagingen te zoeken op Strava of Zwift. “Deze periode van steeds veranderende omstandigheden is bij uitstek geschikt om nieuwe wedstrijdvormen te bedenken en uit te proberen. Deel ze vooral op de eigen online kanalen, zodat iedereen inspiratie op kan doen en goede ideeën kan gebruiken. Denken in kansen, om laagdrempelige wedstrijden mogelijk te maken.” Maar daarnaast is het wel degelijk het doel om ook zoveel mogelijk MTB- en BMX-wedstrijden en klassiekers, omlopen en etappekoersen op de weg door te laten gaan in 2021. Via de onderstaande knop kun je het document bekijken en downloaden.

*Er mogen onder strikte voorwaarden topsportwedstrijden georganiseerd worden zoals onlangs de WB Veldrijden in Hulst-Perkpolder. Dit betreft dan wel wedstrijden met topsporters die min of meer in een bubbel leven en sporten waarbij de wedstrijd ook deel moet uitmaken van een noodzakelijk traject richting WK en of Olympische Spelen.