KNWU komt met plan voor opstart wedstrijden

De KNWU heeft voor alle disciplines een plan van aanpak samengesteld om wedstrijden op te starten in coronatijd. In het plan van aanpak zijn vier fases beschreven: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Tijdens alle fases worden de richtlijnen zoals beschreven door het RIVM, NOC*NSF en de KNWU gehanteerd.

 

Bij de opstart van wedstrijden zijn de plaatselijke richtlijnen van de gemeente en veiligheidsregio’s altijd leidend. Het moment waarop van fase wordt gewisseld is afhankelijk van de ontwikkelingen vanuit het kabinet en het RIVM. De in het document genoemde datums zijn daarom streefdata waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. De aandachtspunten in het document zijn bedoeld om organisatoren te helpen met het opstellen van een plan van aanpak waarmee actief naar de gemeente gegaan kan worden voor toestemming voor de desbetreffende wedstrijd. (Archieffoto).

 

Hieronder kun je het document bekijken en downloaden.

https://www.knwu.nl/storage/2020/05/Opstarten-van-wielerwedstrijden-in-coronatijd-V1.pdf