Andere opzet Marianne Vos Wielerfestival

4 juni 2018

Het ‘Marianne Vos Wielerfestival Aalburg’ krijgt in 2019 een andere opzet. De wedstrijden voor nieuweling-meisjes, junior-vrouwen en elite/beloften vrouwen worden geschrapt. De nieuwe naam wordt 'Marianne Vos Wielerfestival'. De nieuwe naam lijkt een logisch gevolg als per 1 januari 2019 de gemeente Aalburg onderdeel wordt van de nieuwe gemeente Altena. 

Naast een boordevol wedstrijdprogramma kende de afgelopen editie een ongekende opkomst bij de toertocht speciaal voor vrouwen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Tevens was er ruime belangstelling voor de clinic waarbij het voor een ieder mogelijk was om voor een dag ‘In het wiel van…’ Marianne en nog diverse andere bekende Nederlanders te kunnen rijden en gezamenlijk van een barbecue te genieten. Dit zijn onderdelen die aankomend jaar zeer zeker terug zullen keren, net als de wedstrijd voor handbikers waar ook dit jaar weer de wereldtop aan de start is verschenen. 

Helaas heeft de organisatie wel moeten besluiten om de ‘Marianne Vos Classic’ voor nieuweling-meisjes en junior-dames en de ‘7-Dorpenomloop Aalburg’ voor elite vrouwen te moeten schrappen voor 2019. Voorzitter van de ‘Stichting Wielerevenementen Aalburg’ Esther Vroegh: “Als organisatie zien wij dat het aantal deelnemende UCI ploegen bij de elite vrouwen ieder jaar meer afneemt, wat diverse gevolgen met zich mee brengt. Met name de organisatie van deze drie koersen kost veel geld, dat hoofdzakelijk door middel van sponsoring wordt gefinancierd. Het organiseren wordt ieder jaar duurder, terwijl de sponsoropbrengsten gelijk blijven of zelfs teruglopen. Daarnaast zijn er meer dan 200 vrijwilligers nodig om deze dag veilig tot een succes te brengen. Ook wordt het ieder jaar weer moeilijker om dit aantal mensen gemobiliseerd te krijgen. De kosten en de inzet van de organisatie, die ook enkel uit vrijwilligers bestaat, wegen niet meer op tegen de baten. Wij vinden het allemaal heel erg jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen. Echter hopen wij, vooruitkijkend naar komend jaar, dat wederom veel mensen de weg naar Wijk en Aalburg weten te vinden om gezamenlijk een nieuw prachtig wielerfestival te mogen beleven”, geeft de voorzitter aan.